Reforç pedagògic

deures

Aquest reforç es realitza en petits grups (màxim 3-4 alumnes) per tal d’assegurar una atenció individualitzada a tots els alumnes. Aquests s’agrupen en funció de les seves necessitats i/o del curs que estigui realitzant. Creiem que realitzar els deures que plantegen a l’escola no ajuda a la consolidació de l’aprenentatge, és per això que apostem per un reforç específic de consolodació en les àrees instrumentals (llengua, matemàtiques, ciències...). És important que els alumnes tinguin un espai on poder plantejar els dubtes que es generen a l’escola sobre l’aprenentatge que s’està realitzant. En aquest sentit, aquests grups de reforç són un bon lloc on poder intentar resoldre, entre tots els integrants del grup, aquests dubtes.

També es realitzen tècniques d’estudi, on el professional ajuda a organitzar, sintetitzar, extreure, planificar...