Reeducacions individuals

nomes jo

La Reeducació és un treball psicopedagògic que té com a objectiu afavorir la maduració i el desenvolupament de les funcions intel·lectuals:

  • Ensenyar a pensar
  • Relacionar els coneixements de manera significativa
  • Analitzar experiències viscudes i assimilar-les per arribar a noves síntesis i conceptes
  • Estimular el desenvolupament de les funcions instrumentals deficitàries

Aquestes intervencions psicopedagògiques personalitzades, estan orientades a fomentar el  desenvolupament de la persona, treballant la regulació emocional per la millora de la seva autoestima i autoconfiança.

Dirigit a nens i adolescents amb problemes escolars (lecto-escriptura, trastorns de l'aprenentatge, trastorn per falta d'atenció...). 

Aquest tractament el porta a terme una psicóloga. Les sessions són setmanals i individuals.