Psicologia per a nens, adolescents i adults

Nens i adolescents: Aquestes sessions són plantejades amb la finalitat que els nens/es nois/es adquireixin una maduresa emocional suficient per resoldre els conflictes que els planteja el seu entorn i sentir-se millor amb ells mateixos.

Quan hi ha una demanda es fa una primera entrevista amb els pares per recollir les dades bàsiques i el motiu de la consulta. Posteriorment es realitza una avaluació per determinar la intervenció més adequada i se’n fa una devolució novament amb els pares per determinar el treball que es realitzarà. Les sessions acostumen a ser setmanals o quinzenals i es fa un seguiment continuat amb l’escola i altres professionals que intervinguin en el cas. El treball amb els pares és fonamental pel procés.

 

Adults: Les psicòlogues del centre realitzen les sessions individuals amb aquelles persones que volen un acompanyament psicològic, on es treballarà el que calgui en cada cas.

La finalitat de l’ajuda psicològica és fomentar les eines de la persona perquè pugui millorar la seva qualitat de vida. Ajudar a pensar, indicar un camí, acompanyar en un procés... La sessió és un espai on la persona pot sentir l'acceptació, on no hi ha judici, on pot expresar o endinsar-se en un mateix.

Si podem conèixer-nos, acceptar-nos, estimar-nos... podem millorar  l’autoestima,  l'expressió, les relacions personals, la gestió de les emocions... Ens podrem sentir millor amb nosaltres mateixos i amb el món que ens envolta.