Logopèdia - Neurologopèdia

boca

Les logopedes del centre realitzen sessions individuals amb aquelles persones que necessitin una intervenció en aquest àmbit. Aquestes sessions són plantejades amb la finalitat que la persona pugui resoldre les dificultats de parla o de llenguatge (lectoescriptura, dislèxies, dilàlies..) que l'impedeixen portar una vida normalitzada. Aquestes sessions es plantegen de forma lúdica i motivadora, ja que creiem que a través del joc es pot assolir amb més facilitat qualsevol aprenentatge. El treball logopèdic s’inicia amb una exploració detallada pels professionals de la Logopèdia del centre que té una durada de 4-5 sessions, i posteriorment es realitza una entrevista amb la família (en el cas dels nens) per tal de valorar quina és la millor intervenció. Sempre amb el consentiment de la família es farà arribar al centre escolar una còpia de l’informe. Un cop s’ha decidit quin tipus d’intervenció es realitzarà, es mantindran reunions com a mínim trimestrals, amb els pares i el centre educatiu.

També en la línia de la Neurologopèdia, la persona formada com a tal realitza la teràpia per tractar afàsies, disàrtries, disfàgies, malalties neurodegeneratives...