serveis

El nostre equip de professionals ofereix un espai  a Cardedeu on poder treballar aspectes referents a la psicologia,  logopèdia i als aprenentatges.

 

En quant a els infants, treballem enfortint les bases de l’aprenentatge a través de les emocions i els sentits,  el joc és la nostra eina básica per poder arribar als seus procesos.

Realitzem molt de treball amb la família, ja que considerem una peça clau, sense l’ajuda de la qual seria un procés menys efectiu. També considerem imprtant la coordinació amb les escoles i d’altres professionals.

Per altra banda treballem amb la individualitat de l’infant i adult: treball de la personalitat i les emocions.

 

Cada persona és única i cadascuna necessita d’una intervenció exclusiva, no seguim cap manual ni cap estructura de treball, per això ideem un pla de treball singular i individual per a cada persona (infant o adult).

Cada cas és analitzat individualment, supervisat amb l’equip de treball i també requereix d'un material pròpi:

  • Segons les necessitats del cas es crearà un material propi (es descriurà individualment en cada pla de treball).
  • En el cas  d’adults és més simple i s’estructura amb material consensuat amb la pròpia persona.

CREIX, teràpies i aprenentatges Cardedeu, ofereix un espai de treball on poder assolir maduresa en aspectes globals de la persona (l’àmbit psicològic, logopèdic i d’aprenentatges). Una millora en la qualitat de vida:  en l’autoestima, l'expressió, l'autoconeixement, les relacions personals, la gestió d’emocions... ajudar a sentint-se millor amb un mateix, per poder assolir els reptes que es plantegin.

 

Preus dels Serveis

Intentem mantenir els preus dels serveis per tal que totes les persones que ho necessitin, independentment de la seva economia, puguin accedir a uns serveis de qualitat.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ofereix beques per aquells alumnes que no poden assumir el cost de les sessions. Aquestes beques es sol·liciten a través dels centres escolars on els alumnes estiguin matriculats. I les signa el professional del centre que durà el cas.