equip

Creix som un conjunt de professionals de Cardedeu que treballem sinèrgicament pel benestar Psicològic i acadèmic de les persones que ho requereixin.

El nostre equip consta de:

Tres Psicòlogues, dues Logopedes, un Llicenciat en Econòmiques i una Mestre.

 

L’essència del nostre treball és intervenir en equip, arribant així a tots els àmbits que ens sigui possible, expandint els nostres recursos per millorar la qualitat de vida de la persona que consulta. El conjunt de l’equip treballa de manera coordinada també amb els professionals externs, previ consentiment de la família, que atenen a la persona (mestres, pediatres, psicòlegs…). En aquest sentit el treball és global i pretén estendre’s a tots els àmbits de la vida de la persona: escola, família, lleure…de manera que es cercarà la intervenció més adequada en cada cas.

 

L’equip està format per professionals de diverses disciplines que intervindran depenent de les necessitats i característiques de cada cas. Un cop avaluades les necessitats de la persona que consulta es decidirà quina és la intervenció més adequada i que serà consensuada amb aquesta i/o amb la família en el cas d’un infant.

 

En alguns casos també es realitzen supervisions amb un professional extern, per agafar perspectiva i realitzar una tasca més efectiva.