blog

L'empatia

L'empatia és la capacitat de posar-nos al lloc del altre, posar-nos a la seva pell, no només entendre una situació o estat animic, sinò que a més, per un moment poder sentir-ho. És una capacitat que es pot  treballar. Si podem desevolupar aquesta actitud podem entendre millor a l'altre, estar més a prop. Veure als altres, a la vida...d'una altre manera.

Etiquetes : Psicología, Empatia

La Indefensió Apresa

La Indefensió Apresa és un tema que considerem especialment interessant, ja que ens hem trobat diversos nens amb aquest problema i sovint no és detectat per les escoles ni pels pares. També es donen casos en adults.

Aquest concepte fa referència a aprendre que no pots fer alguna cosa, quelcom que no ha sortit bé repetides vegades, o que algú t'ha dir que no n'ets capaç... has après que no ho podies fer, per tant has deixat d'intentar-ho, i d'aquesta manera no t'has permés la possibiltat de poder aprendre a fer-ho i tenir èxit.

Etiquetes : Psicología, Aprenentatge, Autoestima